Bez pytania bezpieczniej

Badania przeprowadzone przez Google Szwajcaria i Politechnikę w Zurichu wykazały, że  im mniej pytań do użytkownika w czasie instalowania poprawek do przeglądarki, tym więcej łat zostaje zainstalowanych .