Ból rodem z kosmosu

Badacze postulują, żeby uznać kosmiczny ból głow y – i nie chodzi tu o jego natężenie, ale o przyczynę – za nową wtórną jednostkę chorobową . Po zbadaniu 17 astronautów obalono teorię, że w grę wchodzi powodowana przez nieważkość choroba lokomocyjna, ponieważ w ? przypadków nie znaleziono żadnych powiązań tego rodzaju ( Cephalalgia ).