Chirurg na posterunku

Włoski neurochirurg Claudio Vitale przeszedł podczas operacji nowotworu mózgu zawał serca . Mimo to nie przerwał pracy, zanim całkowicie nie usunął guza.