Co decyduje o inteligencji?

Najnowsze badania sugerują, że o inteligencji człowieka decyduje mielina , czyli istota biała pokrywająca aksony. Co więcej, jej jakość jest w dużej mierze determinowana genetycznie, co oznacza, że inteligencja jest częściowo dziedziczona.