Co szykuje Google Labs?

Google testuje w swoich laboratoriach nowe rozszerzenie dla wyszukiwarki grafiki . Funkcja " similar image " (podobny obrazek) ma pomóc w uszczegółowieniu naszego tekstowego zapytania za pomocą grafiki.