Coś dla strażaków

Naukowcy z Japonii zaproponowali nowy sposób gaszenia pożarów , zwłaszcza tych niekontrolowanych, które niszczą wszystko na swej drodze. Toshihisa Ueda i zespół twierdzą, że w tych okolicznościach doskonale sprawdza się pewna przypominająca z wyglądu lód substancja ( Industrial & Engineering Chemistry Research ).