Drink prawdę ci powie…

Psycholodzy twierdzą, że sposób, w jaki ludzie trzymają swoje drinki, ujawnia cechy ich osobowości . Na podstawie technik picia można wyodrębnić osiem podstawowych typów.