Dziedzictwo elektrorecepcji

Obecnie ludzie odbierają świat przez pięć zmysłów, ale jeden z naszych przodków wyposażony był również w szósty zmysł – elektrorecepcję .