Emocjonalna pieczątka

Emocje wyrażane przez mowę wywołują w mózgu unikatowe wzorce aktywności . Co więcej, zdania nie muszą mieć sensu, a nawet składać się z istniejących słów. Ważne, że przekazują określone uczucia.