Finał konkursu Hasco-Lek na łódzkim BioForum 2009

Obiecujących młodych magistrów i doktorów …