Francja odetnie piratów od Sieci?

Francuskie Zgromadzenie Narodowe przyjęło ustawę pozwalającą na odcinanie notorycznych piratów od Sieci . Za nowym prawem głosowało 296 posłów, a 233 było przeciw.