GPS ma problemy

Amerykańskie Rządowe Biuro Księgowe (GAO – Government Accountability Office ), którego zadaniem jest nadzorowanie wydawania pieniędzy publicznych i przedkładanie informacji prezydentowi i Kongresowi, alarmuje, iż już za rok system GPS może doświadczać poważnych zaburzeń .