II Medyczny Dzień Nauki

Średniowieczna trucizna i wątki …