Jedzą prąd, wydalają metan

Na Pennsylvania State University powstał interesujący sposób na przechowywanie energii . Szczególnie przyda się on w przypadku źródeł odnawialnych.