Kontrasty oka gracza

nie tylko nie niszczą wzroku, ale także (ang. ). Można więc powiedzieć, że stanowią swego rodzaju trening.