Litewskie bioinnowacje na BioForum 2009 w Łodzi

Przedstawiciele czterech głównych jednostek …