Mechanofor informuje o uszkodzeniu

Dzięki najnowszym osiągnięciom techniki już wkrótce inżynierowie nie będą musieli domyślać się , czy jakaś konstrukcja wytrzyma jeszcze 20 czy 30 lat eksploatacji. Molekuła zwana mechanoforem zmienia kształt, a wraz z nim i kolor na czerwony, w momencie gdy przerwaniu ulega jedno z jej czterech wiązań.