MS Office oficjalnie obsługuje ODF

MS Office po raz pierwszy oficjalnie wspiera otwarty format .odf . Obsługę tego formatu zaimplementowano w udostępnionym właśnie Service Packu 2 dla MS Office’a 2007.