Napędzanie Słońcem

Najbardziej obfitym i najłatwiej dostępnym źródłem odnawialnej energii jest Słońce. Jednak dotychczas, by wykorzystać jego potencjał, konieczne jest wykonanie wielu kroków pośrednich , które w efekcie pozwolą np. napędzać maszynę dzięki energii pozyskanej z naszej gwiazdy.