Niewidoczny, lecz niewydajny

Dla wielu wirusów mutacja to jedyny sposób na uniknięcie odpowiedzi immunologiczne j gospodarza. W przypadku HIV zjawisko to przybiera wyjątkowo interesujący charakter – ukrycie się przed reakcją układu odpornościowego gospodarza osłabia jego zdolność do replikacji , lecz proces ten… szybko odwraca się po przeniesieniu do ciała bardziej podatnego człowieka.