Pamięć z multiferroików

Badacze z Berkeley Lab dowiedli, że pole elektryczne może posłużyć do przełączania stanów w multiferroikach . To z kolei umożliwi wykorzystanie w przyszłości tych materiałów do przechowywania danych zarówno za pomocą zjawisk magnetycznych jak i spintronicznych.