Stwórz plakat promujący współpracę nauki i biznesu

Od 27 kwietnia do połowy września tego roku można …