Wegetariańskie miasto

Poczynając od maja, urzędnicy i radni z Gandawy będą raz w tygodniu ? w czwartki – spożywać wyłącznie wegetariańskie posiłki . Chcą w ten sposób zwrócić uwagę obywateli na związaną z hodowlą żywego inwentarza emisję gazów cieplarnianych.