Wypalenie pamięciowe

U młodych, zdrowych dorosłych, którzy zostali przez naturę wyposażeni w główny czynnik ryzyka wystąpienia choroby Alzheimera ? pewien wariant genu kodującego białko apolipoproteinę APOE ? występuje dodatkowa aktywność w rejonach mózgu związanych z pamięcią . Są one "włączone" nawet wtedy, gdy mózg odpoczywa, co skłoniło naukowców do wysunięcia hipotezy o wypaleniu i jego zgubnych skutkach.