Zapraszamy do księgarni

We współpracy z firmą DigitAll z Krakowa uruchomiliśmy księgarnię wydawnictw elektronicznych . Korzystając z księgarni, wspomagacie też KopalnięWiedzy .