Zarazili sieci energetyczne

Amerykański kontrwywiad alarmuje, że zagraniczni szpiedzy od lat penetrują sieci energetyczne i instalują w nich szkodliwe oprogramowanie . O działalność taką podejrzewane są Rosja i Chiny.