Życiodajny azbest?

Wg japońskich naukowców, trzęsienia ziemi i biały azbest (chryzotyl, Mg 6 [(OH) 8 /Si 4 O 10 ]) mogły się łącznie przyczynić do powstania życia na naszej planecie .